Katastr

Přehled vývoje a historie katastru

Grafické znázornění historie katastru
červen 2012

Elektronické ZPMZ - zkušenosti z praxe

Přednáška z Třebíče
26.9.2013

Elektronické ověřování od r. 2014

poznámky z elektronického ověřování geometrických plánů, ZPMZ, žádanek o potvrzení GP
28. 2. 2014, aktualizace 5. 3. 2014

Druh pozemku, způsob využití pozemku

Tabulky pro rychlejší hledání
2014 - pozor r. 2017 přinesl změny, které jsem do tabulek ještě nepromítl

www.bonacina.cz