Přehled vývoje a historie katastru

Pracovní přehled vytvořený při učení na zkoušky, nezaručuji správnost. Pokud najdete chybu, díky za upozornění.
Pomocí kláves Ctrl - nebo Ctrl + měníte měřítko stránky. Ctrl 0 (nula) vrátíte měřítko stránky do původního stavu.

Název evidence

1817 – 1871 Stabilní katastr 1871 – 1927 Katastr daně pozemkové a Pozemková kniha 1927 – (1964) Pozemkový katastr a pozemková kniha 1956 – 1964 JEP 1964 – 1992 Evidence nemovitostí 1993 – současnost Katastr nemovitostí


Způsob tvorby, obnovy katastrálního operátu

1826 – 1840 Mapování pro stabilní katastr 1871 – 1881 Reambu- lace stab. katastru ? Mapování pro katastr daně pozemkové číselnou metodou - nebo je toto stejné jako reambulace? 1932 – 1945 Mapování podle Instrukce A 1956 – 1964 HTÚP 70. léta 20. st. FÚO 1981 – 1993 ZMVM 1993 - současnost Obnova novým mapováním, pozemkovou úpravou, přepracováním nebo převodem (DKM, KM-D, KMD)
1945 – ? Přídělový operát, Operát scelování 1961 – 1968 THM
1800 1850 1900 1950 2000


Zdroje informací