bonacina.cz

Měřické věže

Krásná doba měřických věží ...

Na této stránce najdete pár fotografií měřických věží a pyramid. Většina fotografií pochází z knihy "Pojďte s námi měřit zeměkouli". Některé popisy a doprovodné texty pochází i z Instrukce A, vydané r. 1939.


Popisky, poznámky:

Po zajištění všech důležitých organizačních věcí, a překontrolování o bezvadnosti "visury" a výhodnosti bodu, se mohlo začít se stavbou. Signalizaci nižších řádů trigonometrické sítě zajiťoval tehdejší obecní úřad, na pokyn "měřičského úředníka", který dodal jak stavební materiál, tak i dělníky pro stavbu.

obr foto měřické věže
Začínající práce, po vytýčení - kopání základů.

obr foto měřické věže
Stavba jednotlivých pater bez jakýchkoliv jeřábů mohla být docela problematická, a dnes téměř nepředstavitelná.

obr foto měřické věže
stavění kříže …

obr foto měřické věže
jak na stavbě lešení …

obr foto měřické věže
opět foto stavění kříže …

obr foto měřické věže
A takhle to nějak může vypadat. Jedna z klasických věží okolo 15 metrů.

obr foto měřické věže
Věže dosahovaly na některých trigonometrických bodech i 30 metrů.

obr foto měřické věže
Stavba měřické věže trvala zhruba 14 dní, tento údaj ale znehodnocuje fakt, že nevím jaké velikosti nebo výšky.

obr foto měřické věže
V táboře polní měřické skupiny pod trigonometrickým bodem.

obr foto měřické věže
» detail fotografie «

obr foto měřické věže
Pětipatrová měřická věž na vrchu Džbánu u Prahy s krytou pozorovatelnou pro ochranu měřičů a přístrojů před nepohodou a povětrnostními vlivy, které by zhoršovaly měřické výsledky.

obr foto měřické věže
Aby se dalo současně měřit ze dvou bodů, je potřeba i pro cíl (nebo heliotrop) zvýšeného stanoviště. Toto se dalo také řešit u více "poschoďových pyramid" tím, že pyramida měla jedno postavení pro theodolit, a o patro výše nebo níže mohl být stabilizován cíl. Je zde také krásně vidět tzv. „Suknička“ což je samostatná konstrukce pro měřický stolek, která není totožná s konstrukcí pro signalizaci.

obr foto měřické věže
Takovou bychom jednou chtěli s kamarády postavit. Už jen najít vhodný kopec :)

obr foto měřické věže
Stavěly se i různé ochozy místo pozdějších jen celodřevěných měřických pyramid. Tato věž je na základním bodě na Sněžce, tehdá nejvyšší v Čechách (1603 m n. m.)

obr foto měřické věže
Zděná věž trigonometrického bodu Sadská; body Veliš a Sadská jsou koncovými body strany trigonometrické sítě rozvinuté ze základy u Poděbrad.

obr foto měřické věže
Železobetonová věž trigonometrického bodu Ládví u Prahy s dřevěným signálem.

obr foto měřické věže
signalizační věž

obr foto měřické věže
"Dopravit trigonometrický mezník až na vrchol, kam nevede cesta, je i pro zeměměřiče práce obtížná a namáhavá."

obr foto měřické věže
Doprava theodolitu "Chasselon" s věže dolů po měření. Pro značnou váhu musí být přístroj opatrně spouštěn na laně.

obr foto měřické věže
Zděný pilíř základního bodu Rapotice; dřevěná konstrukce měřické věže se zřizuje jen v době měření.

obr foto měřické věže
Zjednodušená možnost signalizace trigonometrického bodu.


Další fotografie, které k té době neodmyslitelně patří, a bylo mně líto je vám neukázat:

obr foto měřické věže
Ochoz kolem bodu pro přestavu, pro měření vzdálenosti pomocí invarového drátu.

obr foto měřické věže
Permanentní heliotrop zkonstruovaný inž. dr. Františkem Kučerou.


Dále již bez popisu.

obr foto měřické věže obr foto měřické věže obr foto měřické věže obr foto měřické věže


Na závěr jedna fotografie, bohužel nevím zdroj odkud byla stažena, mám ji již řadu let. Byla pořízena pravděpodobně na Anenském vrchu v Orlických horách.

obr foto měřické věže

Tak asi už tušíte, proč jsem uvedl název příspěvku jako Krásnou dobou měřických věží, kdy téměř na každém kopci po celé naší krajině československé, musela stát tato krásná ... "rozhledna" :).